Wędrówki górskie, rowerowe wyprawy, backcountry, podróże.

Malowniczy przełom rzeki Wisłok w Bramie Frysztackiej to miejsce, gdzie najbliżej do siebie przylegają sąsiadujące ze sobą dwa pogórza karpackie. Są to Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie. Stało się tak w wyniku naturalnych procesów kształtujących krajobraz czyli ruchów górotwórczych oraz torowania sobie drogi odpływu wód przez rzeki. Pogórza te łączą również dwie inne przyczyny ale […]

Czytaj dalej

Na całkowicie zalesionym wzgórzu zwanym kiedyś Winną Górą, zamykającym od północy dolinę, w której leżą Łączki Jagiellońskie znajdowało się średniowieczne grodzisko. Strzegło ono granicy między Koroną a Rusią Halicką. Później powstało tu kamienne zamczysko strzegące szlaku handlowego. Do dziś poza śladami fos, przekopów i owalnego majdanu nic z niego nie zostało. Grzbiet tego stromego wzgórza […]

Czytaj dalej