Wędrówki górskie, rowerowe wyprawy, backcountry, podróże.

Malowniczy przełom rzeki Wisłok w Bramie Frysztackiej to miejsce, gdzie najbliżej do siebie przylegają sąsiadujące ze sobą dwa pogórza karpackie. Są to Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie. Stało się tak w wyniku naturalnych procesów kształtujących krajobraz czyli ruchów górotwórczych oraz torowania sobie drogi odpływu wód przez rzeki. Pogórza te łączą również dwie inne przyczyny ale […]

Czytaj dalej

Januszkowice wraz z Opacionką – to malowniczo położone wioski w dolinie Gogołówki, prawego dopływu Wisłoki. Leżą na Pogórzu Strzyżowskim między rozciągającymi na południu i ciągnącymi się równoleżnikowo, widokowymi wzgórzami Januszkowickimi a wzgórzami oddzielającymi je od Woli Brzosteckiej na północy. W odległości kilku kilometrów na wschód od wiosek zaczyna się granica Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Od zachodu Januszkowice […]

Czytaj dalej